Zadovoljstvo nam je pozvati vas na prvo predstavljanje sadržaja i ciljeva istraživačkoga projekta HRZZ-a IP-2018-01-2243 "Semantičke domene deiktičkih riječi: Istraživanje brzih semantičkih procesa u jeziku (DeicTeS)".

U okviru projekta predavanje pod naslovom "Semantičke domene deiktičkih riječi" održat će prof. dr. sc. Maja Brala- Vukanović 22. studenoga 2018. u 12.30 sati na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci (predavaonica F-206).

Veselimo se vašemu dolasku!